- Akupunktur-

Om akupunktur

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Modern västerländsk forskning har delvis funnit bevis för de effekter som den kinesiska filosofin beskrivit. Genom socialstyrelsens godkännande 1984 har akupunktur fått sin givna plats som en behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården.

Hur går behandlingen till?

Vid akupunktur sticks tunna sterila nålar in i särskilda akupunkturpunkter, belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålen stimuleras vävnaden. Nålarna placeras dels i det smärtande området, dels perifert - i underarmar/händer och/eller underben/fötter. Aktivering av punkterna i de perifera kroppsdelarna anses förstärka effekten av behandlingen och ge en mer långvarig effekt. Vanligtvis använder man 5-10 nålar per behandling. Nålarna får sitta i 20-40 minuter och proceduren upprepas 1-3 gånger per vecka. Effekten av behandlingen märks oftast när behandlingen upprepats några gånger och ibland först efter 6-8 behandlingar.

Vad händer i kroppen när du behandlar med akupunktur?

Då nålar sticks in i akupunkturpunkterna skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen. Därifrån går impulserna vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen och det ökade antalet impulser börjar hjärnan producera olika ämnen t ex kroppseget morfin, sk endorfin som bl a bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen lokalt där nålen sitter. Efter akupunkturstimuleringen upplevs ofta musklerna mycket avspända. Hur snabbt dessa reaktioner kommer är mycket individuellt och kan vara en anledning till att effekten ibland kan dröja.

Övrigt

Direkt efter en akupunkturbehandling kan man ibland känna sig trött eller upprymd. De symtom som behandlas kan också förstärkas efter de första behandlingarna för att sedan minska. Ibland kan ett mindre blodkärl punkteras och resultera i att ett blåmärke uppstår.

- Laser-

Hur behandlar man?

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob eller handstycke. Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så kan en behandling ta mellan någon minut och en halvtimme.

Gör det ont?

Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är mycket avslappnande och många kan uppleva en avslappnade trötthet efteråt.

Förekommer biverkningar?

Inte i den mening man ser hos läkemedel. Men två saker kan inträffa. Vid behandling av kroniska problem kan en smärta öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Smärtan beror på att det kroniska problemet ”akutiseras”. Detta är i princip en bra reaktion, för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Se nedan. Smärtan brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Det andra som kan hända är att en smärta försvinner efter behandlingen. Laserljuset kan ibland ge en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att, om smärtan kommer från en skada i sena eller muskelfäste eller led så hindrar den en överbelastning genom att det helt enkelt gör ont om man belastar.

Om smärtan försvinner efter en behandling så kan laserns smärtlindrande effekt leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

Hur ofta och hur många gånger?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?

Lika väl som att starka ljudkällor kan skada känsliga öron så kan starka ljuskällor skada ett öga. Inga ögonskador finns rapporterade, men man bör ändå undvika att titta rätt in i en laser. Speciellt gäller detta lasrar som har osynligt ljus. Vid arbete med de terapeutiska lasrarna behövs i regel inte skyddsglasögon användas, varken av patient eller terapeut.

Andra risker finns inte, men det är dock viktigt att man har en riktig diagnos – en smärta kan ju bero på cancer, tarmvred eller annat som kräver annan behandling.

Kan man äta mediciner?

Ja. Lasern förorsakar aldrig att mediciner kan bli farliga. Men vissa mediciner , t.ex. steroider kan göra laserbehandling mindre verksam.

 

Vad är chansen att bli bra?

Det beror förstås på vilken indikation och hur länge besväret har funnits. Vad gäller de vanligaste besvären, såsom smärta i rörelseorganen, t ex senbesvär, artros, nack-ländryggsmärta m fl är det goda . Vid dessa vanliga besvär bör det gå att se en märkbar förbättring inom 4-6 behandlingar. Vid genetiskt betingade sjukdomar,  kan laser ibland dämpa besvären. Men i allmänhet krävs fortlöpande behandling.

 

- Ultraljud-

Vi använder oss av ultraljudsvågor för att mjuka upp stela leder och muskler. Behandlingsmetoden ger en tillfällig lindring av smärta som beror på inflammation i muskler, senor och bindväv. Behandlingen är effektiv och generellt helt smärtfri.

På Citypraktiken använder vi oss främst av ultraljudsbehandling vid olika typer av inflammationer i muskler, exempelvis bursit. Ultraljud används även som behandling av löparknä och tennisarmbåge.

- KBT-

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

- Träning