Stress och sömnproblematik

Stress och sömnbehandling

Dålig sömn och stress hänger ihop- det vet vi både från forskning och klinisk verksamhet.

Många som söker hjälp för en stressrelaterad ohälsa har också sömnbesvär.

Diagnoser vi behandlar:

- Utmattningsdepression-syndrom

-Stressproblematik-sömn

-Fibromyalgi

-Lätt depression-nedstämdhet

-Migrän-spänningshuvudvärk

Behandling vid sömnbesvär:

-KBT sömnterapi

När man genomgår sömnterapi så träffas man vanligen 6-8 ggr.

Ex på vad man går igenom är sömndagbok, avslappning, sömnhygien, stresshantering och negativa tankar.

Målet är att förbättra och normalisera sömnmönstret så att kroppens egen återhämtning kan fungera som den ska.

Behandling vid stressbesvär:

- Tillämpas individuellt

- Ger hjälp att hantera kraven,hitta balans i tillvaron samt sätta gränser

- Avslappningstekniker hjälper musklerna att slappna av vid för hög anspänning

- Akupunkturbehandling kan användas både för att få ned smärta och muskulär spänning