Led, nacke, axlar och rygg.

Sömn, stress behandlas med KBT samt akupunktur.

Kvinnohälsa

Motionsrelaterade skador

Vi behandlar smärttillstånd i leder,nacke och rygg. Detta går att påverka med rätt rehab.

Vi är även specialiserade på axelproblematik (Axelina utbildade)